FTP вход | phpMyAdmin | За услугата

Партньорска програма на Дир.бг

Програмата Ви дава възможност да използвате услугите в сайта, както за Ваши , така и за нужди на трети лица, като в зависимост от обема на продажби получавате съответните отстъпки.
Условия на програмата
Схеми на комисионни за интернет услуги представени в host.dir.bg
 
За Поща+

 

Обем на продажби лв.Комисионни %
до 1005%
от 101 до 50010%
от 501 до 1500 15%
от 1501 до 3000 20%
над 3001 30%
 
За Поща Про
Обем на продажби лв. Комисионни %
до 200 5%
от 201 до 1000 10%
от 1001 до 2000 15%
от 2001 до 2500 20%
над 3501 30%
 
За Група Поща
Обем на продажби лв. Комисионни %
до 200 5%
от 201 до 1000 10%
от 1001 до 2000 15%
от 2001 до 2500 20%
над 3501 30%
 
За Хостинг+

 

Обем на продажби лв. Комисионни %
до 200 5%
от 201 до 1000 10%
от 1001 до 2000 15%
от 2001 до 2500 20%
над 3501 30%
 
За Хостинг Про
Обем на продажби лв. Комисионни %
до 300 5%
от 300 до 1200 10%
от 1201 до 2000 15%
от 2001 до 3500 20%
над 3501 25%
 
За Хостинг План+
Обем на продажби лв. Комисионни %
до 300 5%
от 300 до 1200 10%
от 1201 до 2000 15%
от 2001 до 3500 20%
над 3501 25%
 
За Хостинг План Про 
Обем на продажби лв. Комисионни %
до 300 5%
от 300 до 1200 10%
от 1201 до 2000 15%
от 2001 до 3500 20%
над 3501 25%
 
За имена на домейни 
Обем на продажби лв. Комисионни %
Независи от
обема на
продажби
5%
Схеми на комисионни за интернет услуги представени в www.vip.dir.bg
Важно!
За всяка реализирана от вас продажба получавате максимално
достигнатият процент отстъпка върху целия натрупан до момента обем.
Стани партньор    Продължи партньорство    Прекрати Партньорство